Şirketler ve Ticaret Hukuku

Çakmak, çeşitli sektörlerdeki lider yerel ve uluslararası kuruluşlara; şirketler hukuku, kurumsal yönetim ve uyum, kurumsal yeniden yapılandırma/yeniden organizasyon, kurumsal sekreterya ve dosyalama hususlarına dair hukuki hizmetleri içeren geniş bir spektrumda danışmanlık hizmeti sağlanmasında kapsamlı deneyim sahibidir. Ekibimiz, müvekkillerimize günlük ticari faaliyetlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi ve dağıtım, satış, tedarik, dış hizmet alımı, üretim, ulaşım, e-ticaret, lisans, hizmetler ve franchise sözleşmeleri de dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresine ilişkin özgün sektör deneyimine ve teknik tecrübeye sahiptir.

Ekibimiz: