Çakmak Avukatlık Ortaklığı logo
Nazlı Başak Ayık

Nazlı Başak Ayık

Müşavir

Nazlı Başak Ayık, çoğunlukla enerji ve altyapı projelerinde çalışmakta olup yakın zamanda gerçekleştirilen birçok kamu-özel-işbirliği projesinde görev almıştır. Enerji, ulaştırma, sağlık, maden ve alt yapı sektörlerine ilişkin satın alma, geliştirme ve finansman konularında müvekkillerimize hukuki hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, pek çok yüksek profilli işlem kapsamında, ilgili mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmeleri, işletme ve bakım sözleşmeleri, finansman sözleşmeleri, teminat belgeleri gibi sözleşme ve belgelerin hazırlanması ve müzakeresinde yer almıştır.

Üyelikler

Eğitim

Diğer Bilgiler

Nazlı Başak Ayık, uluslararası alanda kabul gören birçok bağımsız hukuk rehberinde, ilgili alanlarda önde gelen hukukçulardan biri olarak gösterilmiştir. Bunlardan bazıları:

Yabancı Dil