İş Hukuku

Çakmak, davalardan sendika sözleşmelerine uzanan geniş bir yelpazede iş hukukuna ilişkin konularda pek çok yerel ve çok uluslu şirkete danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Potansiyel iş hukuku uyuşmazlıklarını en aza indirmek üzere hukuki çözüm ve stratejiler oluşturmaktayız. Diğerlerinin yanı sıra, sektör özelinde iş sözleşmeleri hazırlamakta, fesih süreçlerinde destek sağlamakta (uzlaşma/arabuluculuk), uluslararası kuruluşların küresel yeniden yapılanmalarının yerel yönlerini uygulamakta; toplu işten çıkarma hususlarında ve sendikalarla toplu sözleşme müzakerelerinde de hukuki destek sağlamaktayız.

Ekibimiz: