Rekabet Hukuku / Antitröst 

Rekabet hukuku uzmanlarımızla birlikte, birleşme ve devralma işlemlerine dair izin başvuruları, işlemlerin tamamlanmasına ilişkin hususların yapılandırılması, anti-damping meseleleri, şafak baskını desteği ve soruşturmalar dâhil olmak üzere Türk rekabet hukukunun tüm yönlerini içeren kapsamlı hukuki hizmet sunmaktayız. Ayrıca, anti-tröst ve rekabet hukuku ihlallerine ilişkin dava takibi süreçlerinde müvekkillerimizi temsil edebilecek özgün kabiliyet ve kaynaklara da sahibiz.

Ekibimiz: