Yeniden Yapılandırma ve Borca Batıklık

Çakmak, borçlu sıfatını haiz kurumsal ve holding şirketler ile yerel veya uluslararası kredi verenleri; değerlendirme çalışmaları (due dilligence, risk analizleri, yeniden finansman, tasfiye ve kompleks finansal yeniden yapılandırma ve borca batıklık konularına ilişkin uyuşmazlıklarda temsil etmektedir. Hukuki hizmetlerimiz, müvekkillerimize finansal yeniden yapılandırmalar için en iyi strateji ve yasal çözümlerin belirlenmesinde destek olunmasını ve yeniden yapılandırma konularına ilişkin dokümanların hazırlanması ile müzakeresini içermektedir.

Ekibimiz: