Çakmak Avukatlık Ortaklığı logo
Ayşe Eda Biçer Özen

Ayşe Eda Biçer Özen

Ortak

Ayşe Eda Biçer enerji ve altyapı projeleri, bankacılık ve finans konuları ile maden hukuku alanlarında çalışmaktadır. Enerji, maden ve altyapı sektörlerinde pek çok büyük çaplı projenin devralınması, geliştirilmesi ve finansmanında hem kredi verenleri temsil etmiş, hem de sponsorlara hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. Buna ek olarak, çalışmakta olduğu konulara ilişkin uyuşmazlıklara da yoğunlaşmaktadır. Kendisi, ayrıca, birleşme ve devralmalarda, rekabet, sermaye piyasası, iş ve ticaret hukuku alanlarında da görev almaktadır.

Üyelikler

Eğitim

Diğer Bilgiler

Ayşe Eda Biçer Özen, uluslararası alanda kabul gören birçok bağımsız hukuk rehberinde, ilgili alanlarda önde gelen hukukçulardan biri olarak gösterilmiştir. Bunlardan bazıları:

Yabancı Dil