Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri

Çakmak, her türlü ticari ve idari uyuşmazlıklara ilişkin olarak müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. İnşaat uyuşmazlıkları da dâhil olmak üzere, yatırım ve ticari konulara ilişkin olarak yerel ve uluslararası tahkim yargılamalarında özgün tecrübe sahibiyiz. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID,) İsviçre Odaları Tahkim Kurumu (Swiss Chambers’ Arbitration Institution) altında kurulan tahkim kurulları ve diğer kurumsal tahkim kurulları ile İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) gibi yerel tahkim kurullarının nezdinde büyük çaplı uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil ettik. Mahkeme ve tahkim deneyimimize ek olarak, dava süreçlerini engellemeye ya da dava haricinde başarılı sonuçları müzakere etmeye yönelik önleyici stratejik danışmanlık sağladığımız farklı boyut ve sektörlerden geniş bir yelpazede müvekkil portföyüne sahibiz.

Ekibimiz: