Enerji/Elektrik

Onlarca yıldır enerji/elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olan Çakmak, enerji/elektrik sektöründe örnek niteliğindeki hukuk bürosu olarak değerlendirilmektedir. Çakmak, Türkiye’nin proje finansmanı sağlanan ilk iki yap-işlet-devret enerji projesinde ve ilk finansman sağlanan yap-işlet projelerinden birinde ana hukuki danışman olarak rol almıştır. Çakmak; yenilenebilir enerji (güneş, rüzgâr, hidro, jeotermal, biyokütle, biyoyakıt) de dâhil olmak üzere enerjinin tüm çeşitlerinin üst, orta ve alt pazarlarındaki müvekkillerle çalışmaya ilişkin özgün tecrübe sahibidir. Çakmak; rutin olarak enerji sektöründeki kamu ve özel projeleri için çok katmanlı ortak girişimler, yatırımlar ile finansmanlar ve devralmalar ile elden çıkarmalar yapılandırmak suretiyle danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Çakmak ekibi; bir enerji projesinin gelişiminde, idari izinler sürecinden mühendislik, inşaat, finansman ve işletmeye kadar yer alan tüm sözleşmesel yapı ve düzenlemelerin bütününe dair birikim sahibidir.