Çakmak Avukatlık Ortaklığı logo

Madencilik & Metaller

Çakmak, büyük çaptaki uluslararası ve yerel madencilik ve metal şirketlerini, sektördeki çeşitli ve önemli birçok iş ve işlemlerde temsil etmektedir. Deneyimimiz; madencilikten (metaller ve diğer mineraller) izabe, arıtım ve ticarete kadar geniş bir alandaki işlerde danışmanlık hizmeti vermeye uzanmaktadır. Bir maden projesinin – devralma, izin/lisansların alınması, genişletilmesi, elden çıkarılması ve idari ve işletmesel sorumluluklara dair hukuki meselelere ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi dâhil – tüm yaşam döngüsünü kapsayan tecrübeye sahibiz.

Ekibimiz: