Çakmak Avukatlık Ortaklığı logo

Petrol & Doğal Gaz

Çakmak, hâkim durumdaki büyük çaplı yerel ve uluslararası petrol ve doğal gaz işletmecileri ve hizmet şirketlerinden çeşitli bölgesel ve bağımsız üretici, imalatçı ve dağıtımcılara uzanan bir yelpazede çok çeşitli petrol ve doğal gaz şirketlerini temsil etmiştir. Çakmak, idari kurumlara, inşaat şirketlerine, kredi verenlere ve öz sermaye yatırımcılarına; boru hattı, petrol ve doğal gazın uluslararası taşımacılığı, toptan satışı ve doğal gaz ithalatı, arama, sondaj ve geliştirme projeleri, petrol arama lisanslarının alımı, doğal gaz satış sözleşmeleri, toptan LNG satış sözleşmeleri ve sınır ötesi doğal gaz satışlarını içeren konularda destek sağlanması da dâhil olmak üzere doğal gaz ve petrol projelerinin tüm hukuki alanlarında danışmanlık hizmet verme tecrübesine sahiptir.

Ekibimiz: