Çakmak Avukatlık Ortaklığı logo

Havacılık

Çakmak, hem ticari hem de iş hava araçlarının finansmanı, mevcut finansmanların yeniden yapılandırılması ve yeniden finansmanı konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukatlık ortaklığımız hava aracı finansmanlarında, hava aracı ve diğer şirket varlıkları üzerinde rehin ve ipotekleri de içeren teminat paketlerinin, Cape Town Konvansiyonu uyarınca Türk yetkili mercilerinde ve Uluslararası Sicil’de (IR) tescili de dâhil olmak üzere yapılandırılması ve uygulanması gibi konularda geniş bir deneyime sahiptir. Çakmak ayrıca hava aracının kiralanması, satışı, satış ve geri kiralanması, takas işlemleri; tescil edilmiş hava aracı üzerinde rehin olup olmadığı ile ilgili araştırma yapılması; havacılık ile ilgili mevzuata uygunluk hususlarında da danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlık ortaklığımız ayrıca, havacılıkla ilgili tüm sigorta ve dava takibi konularında hava aracı üreticilerini, finansörleri/kredi verenleri, sigorta şirketlerini ve zarar gören tarafları temsil edebilmektedir.

Ekibimiz: