Çakmak Avukatlık Ortaklığı logo
Serap Zuvin

Serap Zuvin

Ortak

Serap Zuvin, Çakmak Avukatlık Ortaklığı Havacılık Departmanı’nın yönetmektedir. Serap Zuvin kurumsal ve teçhizat finansmanı alanlarında, özellikle hava aracı finansmanında uzmanlaşmıştır. Çeşitli sınır ötesi ortak girişimlerde ve birleşme ve devralmalarda geniş bilgi ve tecrübe sahibidir. Türkiye’de birçok çokuluslu şirketin iştiraklerini ve/veya temsilciliklerini kurmuş ve bu şirketlerin yediemin hissedarı olarak da görev yapmıştır. Serap Zuvin aynı zamanda “doğrudan satış”, Yap-İşlet-Devret (YİD), Rekabet Hukuku, Cape Town Konvansiyonu gibi çok sayıda yeni mevzuatın yazılması/onamı/uygulanması konusunda aktif rol oynamıştır.

Üyelikler

Eğitim

Yabancı Dil