Çakmak Avukatlık Ortaklığı logo

Finansal Hizmetler

Ortaklığımız, ulusal ve uluslararası bankalara ve finansal kurumlara her türlü yurtiçi ve yurtdışı finansal hizmetlerinde danışmanlık verme konusunda köklü bir geçmişe sahiptir. Sahip olduğumuz deneyimle, müvekkillerimize günlük operasyonları ve tabi oldukları mevzuat düzenlemelerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları her türlü desteği en etkin şekilde sağlamakta; uyum, rekabet, uyuşmazlık çözümü ve veri gizliliği de dahil olmak üzere ilgili pek çok alanda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Kurumsal finansman, proje finansmanı, yapılandırılmış finansman, varlık finansmanı, iktisap finansmanı, ticari finansman, refinansman, ikili krediler ve sendikasyon kredileri, ödeme hizmetleri, finansal yeniden yapılandırma, birleşme ve devralmalar ile sermaye piyasaları işlemlerini kapsayan geniş bir alanda sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, bankalara ve finansal kurumlara fonlama ihtiyaçları doğrultusunda her çeşit finansal araç ve finansal hizmet sundukları her sektör bakımından danışmanlık vermekteyiz. Ayrıca finansal kurumlara, kuruluşlarından veya devralınmalarından, izinlerinin alınmasına ve işletilmelerine kadar, kurumsal varlıklarının her aşamasında destek vermekteyiz.

Ekibimiz: