Çakmak Avukatlık Ortaklığı logo

Savunma

Çakmak, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen yeni teknoloji sistemleri ve ihalelerine ilişkin sözleşmeler de dâhil olmak üzere çeşitli savunma projelerinde kapsamlı sektör bilgisi ve tecrübesine sahiptir. Ulusal ve uluslararası savunma sanayi yüklenicilerini, alt yüklenicilerini ve tedarikçilerini; işlerinin birden çok yönünde temsil etmekte deneyimliyiz. Disiplinler arası sektör tecrübemiz, savunma alanına dair çeşitli işlemsel hususları, mevzuat kapsamında ve dava süreçlerindeki meseleleri kapsamaktadır.

Ekibimiz: