Çakmak Avukatlık Ortaklığı logo

Özel Sermaye ve Risk Sermayesi

Dünyanın en büyük özel sermaye şirketleri ve yerel ve orta pazar özel sermaye firmalarına sağlanan danışmanlıktaki tecrübeleriyle Çakmak ekip üyeleri, özel sermaye alanındaki uygulamalara ilişkin özgün bir bilgi ve deneyime sahiptir. Buna ek olarak, girişim sermayesi fonları ve girişimlere, yatırım dokümanlarının hazırlanması ve müzakeresinde çok yönlü ve deneyimli bir rehberlik sağlamak ve tamamlama işlemlerini kusursuz ve zamanında gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak suretiyle danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Ekibimiz: