Serap Zuvin

Ortak

Serap Zuvin, Çakmak Avukatlık Ortaklığı Havacılık Departmanı’nın yönetmektedir. Serap Zuvin kurumsal ve teçhizat finansmanı alanlarında, özellikle hava aracı finansmanında uzmanlaşmıştır. Çeşitli sınır ötesi ortak girişimlerde ve birleşme ve devralmalarda geniş bilgi ve tecrübe sahibidir. Türkiye’de birçok çokuluslu şirketin iştiraklerini ve/veya temsilciliklerini kurmuş ve bu şirketlerin yediemin hissedarı olarak da görev yapmıştır. Serap Zuvin aynı zamanda “doğrudan satış”, Yap-İşlet-Devret (YİD), Rekabet Hukuku, Cape Town Konvansiyonu gibi çok sayıda yeni mevzuatın yazılması/onamı/uygulanması konusunda aktif rol oynamıştır.

Üyelikler

  • İstanbul Barosu (1988)
  • Türkiye Barolar Birliği (1988)
  • Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Başkan Yardımcısı (2019)
  • Uluslararası Barolar Birliği (IBA)1994, Başkan (2020-2022)

Eğitim

  • Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (1988)
  • Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1986)

Yabancı Dil

  • İngilizce