Nazlı Başak Ayık

Avukat

Nazlı Başak Ayık, çoğunlukla enerji ve altyapı projelerinde çalışmakta olup yakın zamanda gerçekleştirilen birçok kamu-özel-işbirliği projesinde görev almıştır. Enerji, ulaştırma, sağlık, maden ve alt yapı sektörlerine ilişkin satın alma, geliştirme ve finansman konularında müvekkillerimize hukuki hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, pek çok yüksek profilli işlem kapsamında, ilgili mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmeleri, işletme ve bakım sözleşmeleri, finansman sözleşmeleri, teminat belgeleri gibi sözleşme ve belgelerin hazırlanması ve müzakeresinde yer almıştır.

Üyelikler

  • Ankara Barosu (2015)
  • Türkiye Barolar Birliği (2015)

Eğitim

  • Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans, 2014

Diğer Bilgiler

Nazlı Başak Ayık, uluslararası alanda kabul gören birçok bağımsız hukuk rehberinde, ilgili alanlarda önde gelen hukukçulardan biri olarak gösterilmiştir. Bunlardan bazıları:

  • IFLR 1000: Kamu-Özel İşbirliği Model Projeler alanında önde gelen Avukat

Yabancı Dil

  • İngilizce, Fransızca