Devrim Ergun

Ortak

Devrim Ergun, yerli ve yabancı bankalar ve diğer finans kuruluşları ile kredi alanlar, ihraççılar ve diğer yükümlülere, birçok önde gelen ve ilk kez yapılan işlem dâhil olmak üzere, her türlü bankacılık ve finans işlemlerinde danışmanlık verme ve temsil etme konusunda geniş kapsamlı deneyime sahiptir. Çalışmaları borçlanma aracı sermaye piyasaları, yapılandırılmış finansman, borçların yeniden yapılandırmaları, proje finansmanı, satın alma finansmanı, sermaye finansmanı, finansal kurumlar işlemleri, bankacılık hukuku ve mevzuata ilişkin danışmanlık, diğer kurumsal finans ve hazine işlemlerine odaklanmaktadır.

Üyelikler

  • İstanbul Barosu (2010)
  • Türkiye Barolar Birliği (2010)

Eğitim

  • Lisans (Denklik): İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2007)
  • Yüksek Lisans: Brooklyn Law School (2002)
  • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (1999)

Yabancı Dil

  • İngilizce