Çakmak library

Faaliyet Alanları
Sektörler

Petrol ve Doğal Gaz

Çakmak, uluslararası transit petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri dâhil olmak üzere, petrol arama ve üretimi, doğal gaz ve LNG tedarik sözleşmeleri ile doğal gazın ithalatı, toptan satışı ve depolanması konularında kamu kurumlarına, inşaat şirketlerine, finans kuruluşlarına, yatırım fonlarına ve diğer yatırımcılara hukuki danışmanlık vermektedir.