Çakmak library

Faaliyet Alanları
Sektörler

Madencilik

Çakmak, madencilik alanında faaliyet gösteren çok uluslu şirketleri temsil etmektedir. Maden projelerinin geliştirilmesi ve finansmanı sürecinde, ilgili mevzuat çerçevesinde maden ruhsatlarına ilişkin hukuki inceleme yapılması da büronun önemli faaliyet alanlarından birisidir. Bu bağlamda, ruhsat rejimi, esaslı idari ve çevresel izinler ile ödenecek devlet hakkının değerlendirilmesi ve işletme aşamasındaki sorumlulukların ortaya konulması gibi hususlarda danışmanlık hizmetlerini de vermektedir.