Çakmak library

Faaliyet Alanları
Çalışma Konuları

Uyuşmazlıkların Çözümü

Çakmak, adli ve idari uyuşmazlıklar kapsamında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası ticari ihtilaflar ve yatırım ihtilaflarının tahkim yoluyla çözümlenmesi konusunda tecrübe sahibidir. Çakmak Avukatlık Ortaklığı, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) başta olmak üzere diğer kurumsal ve ad-hoc tahkim kuralları altında yürütülen büyük çaplı uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmiştir.