Doğa Usluel

Avukatlar

Doğa Usluel
Avukat

Doğa Usluel şirket kuruluşları, hisse devirleri, sermaye artırımları ve şirketlerin hukuki incelemeleri gibi şirketler hukuku konularıyla ilgili çalışmaktadır. Rekabet Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve çeşitli Bakanlıklar nezdinde yürütülen idari başvuruları takip etmektedir. Kendisi enerji ve tabii kaynaklar mevzuatları, idari yargılama usulü, rekabet hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve ticaret hukuku konularıyla ilgilenmektedir.

Üyelikler

  • Ankara Barosu (2016)
  • Türkiye Barolar Birliği (2016)

Eğitim

  • Lisans: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (2015)

Yabancı Dil

İngilizce


E-posta: d.usluel@cakmak.av.tr

vcard Kartvizit