Çakmak library

Faaliyet Alanları
Çalışma Konuları

Şirketler Hukuku/Birleşme ve Devralmalar

Çakmak, yerel ve uluslararası nitelikli birleşme-devralmalar, ortak girişim sözleşmeleri ve şirketler hukuku konularında çok uluslu şirketlere ve kredi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Bununla birlikte Çakmak Avukatlık Ortaklığı, özellikle birleşme ve devralma işlemlerinde regülasyon, rekabet hukuku, fikri mülkiyet, gayrimenkul hukuku, iş ve çevre hukukuna ilişkin meselelerin etki ve sonuçlarını değerlendirerek, bu kapsamda yapılacak anlaşmaların yapılandırılmasında hukuksal destek sağlamaktadır.