Courtney Kirkman Gücük

Ekibimiz
Avukatlar

Courtney Kirkman Gücük
Danışman

Lisans eğitimini ABD’de tamamlayan ve ABD’de ilgili baroya kayıtlı olan Courtney Kirkman Gücük, özellikle enerji ve inşaat projelerinden ortaya çıkan ihtilafların uluslararası tahkim yoluyla çözümlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Amerikan Tahkim Derneği (AAA), Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID), Stockholm Ticaret Odası, İsviçre Ticaret Odaları Birliği Tahkim Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tahkim kuralları kapsamında görülen birçok tahkim davasında ve tahkim öncesindeki süreçlerde önemli görevler üstlenmiştir. Courtney’in, hem anglo-sakson hem de kıta avrupası hukukuna tabi olan uyuşmazlıklarda tecrübesi bulunmaktadır.

Kendisi ayrıca, sermaye piyasası, şirketler hukuku, global şirketlerin şirket içi uyum ve soruşturma kuralları ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetlerinin Önlenmesine Amacıyla Yayımladığı Kanun (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) kapsamında ortaya çıkan dava ve uyuşmazlıklarda avukat sıfatıyla görev almıştır.

Üyelikler

  • Paris Bar, 2007-2010
  • New York Barosu (2004)
  • U.S. District Court for the Southern District of New York (2005)

Eğitim

  • Lisans: Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2003)
  • Lisans: Smith College, Fransız Dili ve Edebiyatı (1997)

Yabancı Dil

İngilizce, Fransızca


E-posta: c.kirkmangucuk@cakmak.av.tr

vcard Kartvizit