Çakmak law firm

Yayınlar
Kitaplar

 • Global Renewable Energy Guide 2018
  by Erdem Başgül, Ezgi Arslanpay, Bülent Öztürk
 • Global Public-Private Partnership (PPP) Guide 2018-2019
  by Naz Bandik Hatipoğlu, Nigar Özbek, Nazlı Başak Ayık
 • Global Renewable Energy Guide 2017
  by Özlem Kızıl Voyvoda, Courtney Kirkman Gücük, Erdem Başgül, Doğa Usluel
 • Global Public-Private Partnership (PPP) Guide 2017
  by Naz Bandik Hatipoğlu, Courtney Kirkman Gücük, Nigar Özbek, Nazlı Başak Ayık
 • Global Renewable Energy Guide 2016
  by Mesut Çakmak, Dr. Zeynep Cakmak and Dr. Çağdaş Evrim Ergün (co-editors)
 • Global Public-Private Partnership (PPP) Guide 2016
  by Dr. Zeynep Çakmak and Dr. Çağdaş Evrim Ergün (co-editors)
 • Global Renewable Energy Guide 2015
  by Mesut Çakmak and Dr. Çağdaş Evrim Ergün (co-editors)
 • Global Renewable Energy Guide 2014
  by Mesut Çakmak and Dr. Çağdaş Evrim Ergün (co-editors)
 • Global Renewable Energy Guide 2013
  by Mesut Çakmak and Dr. Çağdaş Evrim Ergün (co-editors)
 • Global Renewable Energy Guide 2012
  by Mesut Çakmak and Dr. Çağdaş Evrim Ergün (co-editors)
 • Global Renewable Energy Guide
  by Mesut Çakmak and Dr. Çağdaş Evrim Ergün (co-editors) (2010, 2011)
 • Türkiye'nin Taraf Olduğu Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmaları (Bilateral Investment Treaties of Turkey)
  edited by Mesut Çakmak and Dr. Çağdaş Evrim Ergün; authored by Selin Küçükkayıkçı, Ayşe Sert, Gamze Ovacık, Mustafa Durakoğlu, Fatih Özbek, İbrahim Fatih Yeter, Hüseyin Can Aksoy, Ayşe Eda Biçer, Nigar Gökmen and Güneş Ünüvar (2011)
 • Kamu Hizmetleri ve Kamu Teşebbüslerine Rekabet Hukuku Kurallarının Uygulanması (Application of the Rules of Competition Law to Public Services and State-Owned Enterprises)
  by Dr. Cem Çağatay Orak (2011)
 • Bağımsız İdari Otorite Olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Energy Market Regulatory Authority as an Independent Administrative Authority)
  by Dr. Zeynep Çakmak (2011)
 • Uluslararası Hukukta Adalar (Islands in International Law)
  by Dr. Çağdaş Evrim Ergün (2011)
 • Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti (Public Service in the Electricity Market)
  by Dr. Çağdaş Evrim Ergün (2010)
 • European Union Energy Law
  by Çağdaş Evrim Ergün (2007)
 • Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tahkim (Arbitration in the Concession Contracts of Public Services)
  by Cem Çağatay (2006)