Çakmak library

Faaliyet Alanları
Çalışma Konuları

Rekabet Hukuku

Çakmak, uzman danışmanlarının da katılımıyla, birleşme-devralmalar, farklı sektörlerdeki distribütörlük sözleşmeleri, anti-damping konuları, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalar ve rekabet savunuculuğu dâhil olmak üzere rekabet hukukunun her alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Çakmak Avukatlık Ortaklığı, rekabet hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar kapsamında adli ve idari yargı mercileri nezdinde müvekkillerini temsil etmektedir.