Enerji

Enerji hukuku, Çakmak Avukatlık Ortaklığı’nın en geniş kapsamlı tecrübeye sahip olduğu alandır. Türkiye’de proje finansmanı yöntemi Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet modelleri ile gerçekleştirilen ilk enerji projelerinde danışman olarak görev almış; Türkiye’de işletme hakkı devir modeli ile geliştirilen elektrik üretim ve dağıtım projelerinde yatırımcılara hukuki destek vermiştir. Büromuz, fosil yakıtlara ve yenilenebilir kaynaklara dayalı çok farklı enerji projesinde de çalışmış olup; yakın tarihlerde tamamlanan birçok enerji özelleştirmesinde teklif sahibi, alıcı ve işletici konumundaki şirketlere hizmet vermiştir. Çakmak Avukatlık Ortaklığı, elektrik piyasası mevzuatı kapsamındaki enerji projelerinin geliştirilmesine ve finansmanına ilişkin olarak yatırımcılara ve finans kuruluşlarına hukuki destek vermeye devam etmektedir.