Bankacılık ve Finans

Çakmak Avukatlık Ortaklığı, bankalar ve finans kuruluşlarına, kredi alanlara, ulusal ve uluslararası nitelikteki kredilendirme işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun yanı sıra, finansman sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi dâhil olmak üzere, sözleşmelerin yapılandırılmasına ilişkin konularda da müvekkillerine hizmet sunmaktadır.